Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Teknoloji , Operasyon, Pazarlama, Satış, İnsan Kaynakları, Finans ve Müşteri İlişkileri Başkanlıklarındaki bölümlerde insan kaynakları planlamasına göre kariyer imkanları yaratılmaktadır.

TT Akademi

Türk Telekom Akademi, Türk Telekom çalışanlarının ve satış kanallarının kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerine katkı sağlayan, sahip oldukları girişimci özellikler ve pozitif kabiliyetlerini ön plana çıkarmayı, bu sayede hem gelecek ve kariyer hedeflerinde başarıya ulaşmalarını hem de kurumsal kimlik altında görev yaptıkları birimlere olumlu yönde katkı sağlamalarını hedefleyen kurumsal bir akademidir.

 • IP/MPLS Tiger Team Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı, IP/MPLS şebekesinin kesintisiz işletilmesi için, ilgili konuda görev alan çalışanlara değişik seviyelerde yetkinlik kazanma ve uluslararası geçerli sertifikaya sahip olma imkânı sunmaktadır.
 • Kablolu Transmisyon Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı, Türk Telekom bünyesinde transmisyon sistemlerinin işletim, bakım ve yönetiminden sorumlu çalışanlarımızın teknik yetkinliğini sistematik çözümlerle daha yüksek seviyeye çıkarma imkanı sunmaktadır.
 • TT Network Uzmanlığı Sertifika Programı, uluslararası bir sertifika programı olup multi domain sistemler için, çalışanlarımıza sahip oldukları tecrübe ve bilgi birikimini uçtan uca uygulama imkânı sunacaktır.
 • Network ve Sistem Entegrasyonu Diamond Veritabanı Yöneticileri ve Sistem Yöneticileri Sertifika Programı: sistem entegrasyonu alanında görev alan teknik çalışanlarımızın Geniş Bant (xDSL,FTTx,IPTV ..) Altyapısındaki tüm şebekelerde yer alan sunucu ve yönetim sistemlerinin planlanması, bakım ve geliştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, harici ve dahili entegrasyonlarının sağlanması ve gerekli desteklerin verilerek en az hata ile işletiminin sağlanması konularında gerekli yetkinlikleri edinmelerini amaçlayan bir yetkinlik geliştirme çözümüdür.
  • Müşteri Odaklı Türk Telekom (MoTT) Sertifikasyon Programı : PSTN, xDSL, IPTv kurulum ve arıza işlemleri sürecinde yakın temas halinde olan saha çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerinin artırılma fırsatı bulacaklardır.
  • Türk Telekom Network Mimarisi Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı : TT Network Mimarisi alanında görev yapmakta olan teknik çalışanlarımızın uçtan uca sistemleri yorumlayabilmeleri, Türk Telekom Network Mimarisini bütünsel bir bakışla inceleyerek, altyapımızda birbirleriyle bağlantılı olarak çalışacak farklı sistemlerin optimum seviyede koordinasyonunu sağlayacak mimari tasarım ve değişiklikleri yapabilmelerini amaçlayan bir yetkinlik geliştirme çözümüdür.
  • Enerji ve Soğutma Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı : Enerji Sistemlerinde uzmanlaşması planlanan çalışanlarımızı olması gereken ile mevcut durum arasındaki farkı gerekli öngörülen AC-DC ve Soğutma Sistemleri eğitim modülleriyle gidermeyi amaçlayan bir teknik program, bir yeterlilik danışmanlık çözümüdür.
  • FTTX Sistemleri Sertiffika Programı: FTTX sistemlerinin kesintisiz işletilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için geliştirilmiştir bir programdır.
  • Servis Tasarımı Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı: Kurumsal müşteri, bulut ve ICT ürün ve servis teklifleri için servis planlamalarını Teknoloji Tasarımı ve Planlama Direktörlüğü ile birlikte belirlenen stratejiler doğrultusunda yapmak ve bunların oluşturulması için gereken servis altyapı gereksinimlerinin tanımlamalarını yaratmakla görevli olan Servis Tasarımı Grup Müdürlüğü çalışanlarının yetkinliğinin arttırılması, daha hızlı ve uygun çözümler üretilmesi için 2 seviyeden oluşan Servis Tasarımı Yetkinlik Geliştirme Programı hazırlanmıştır.
  • Veri Madenciliği Sertifika Programı: Veri ambarına farklı bir bakış açısı getirerek, veri analizi ile daha hızlı ve daha verimli kararlar alınması için kurulan sistemlerin etkin kullanımına yönelik çözümler sunmaktadır.
 • Gazi Üniversitesi IP &Genişbant Teknolojileri Sertifika Programı: Karma eğitim modeli ile hazırlanan program ile katılımcılar, Telekomünikasyon Teknolojileri, xDSL Servisleri, İnternet ve IPTV servislerinin altyapısı, çalışma prensipleri ve fonksiyonel işleyiş hakkında bilgi sahibi olurken, Laboratuvar ortamında pratik uygulamalar yapma fırsatı bulacaklardır.
 • TÜTED&YTÜ Telekomünikasyon Teknolojileri Sertifika Programı: Telekomünikasyon sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlarken sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına ve işverenlerce doğru çalışanların bulunup konumlandırılması konusunda rehberlik edebilecek nitelikli bilgi ve birikimlerin paylaşıldığı, yetkinliklerin geliştirildiği bir öğretim tasarımı sunmaktadır.
 • Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ve TT markalı Dersi: Türk Telekom markalı "Türk Telekom Telekomünikasyon Sistemleri" dersimiz ile Telekomünikasyon sektöründeki bilgi ve tecrübelerimizi üniversite öğrencileri ile paylaşıyor ve onların iş hayatı öncesinde gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

TT Akademi, işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak Türk Telekom bünyesindeki görevlerine başlayan çalışanların, işe kolayca uyum sağlamaları için şimdiye kadar e-öğrenme ve sınıf eğitimleri gibi farklı metodolojilerin kullanıldığı eğitim programları, iş başı çalışmalar, toplu etkinlikler gibi birçok uygulama gerçekleştirmiştir.

Türk Telekom İşe Uyum Programında buddy uygulaması, işe uyum e-öğrenme eğitimleri ve işe uyum sınıf eğitimleri olacak şekilde planlanmıştır. Oryantasyon Programı 1 ay, 3 ay ve 6 ay olmak üzere üç aşamada tamamlanacak şekilde oluşturulmuş ve işe alınan tüm Türk Telekom çalışanları için tasarlanmıştır.

Türk Telekom Akademi’de e-öğrenme kapsamında;

 • Eğitsel içerik geliştirme,
 • Öğretim tasarımı ve senaryolaştırma,
 • Web-tabanlı eğitim, sanal sınıf, mobil-öğrenme projeleri,
 • Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,
 • Eğitim süreçlerinin otomasyonu,
 • Eğitim Yönetim Sistemlerinin yönetimi ve işletilmesi çözümleri sunulmaktadır.

E-öğrenme Eğitimleri

E-öğrenme eğitimleri iç kaynak yöntemi ile geliştirilmekte ve çalışanlara sunulmaktadır. Bu e-eğitimler ve birtakım açık öğrenme kaynakları TT Akademi Eğitim Portali üzerinden çalışanların erişimine sunulmaktadır. E-eğitimler ile;

 • Zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrenmeye devam edebilme
 • Kişisel öğrenme hızına göre eğitim ve gelişim planı yapabilme
 • İhtiyaç duyulan bilgiye tekrar tekrar ulaşabilme fırsatına sahip olma
 • Eğitmenlerle, danışmanlarla ya da konu alanı uzmanlarıyla, elektronik olarak, e-posta, forum, anlık mesajlaşma araçlarıyla sürekli iletişim kurabilme

Sanal Sınıf Eğitimleri

Türk Telekom BuluTT Akademi ürünlerinden olan sanal sınıf sistemi, Türk Telekom Eğitim Yönetim sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bu sistem ile eğitim maliyetlerinde iyileşme sağlanmakta, farklı lokasyonlardaki kullanıcılara hızlı ulaşılmakta, eğitim maliyetlerinden de ( konaklama, ulaşım, basılı materyal vb.) tasarrufedilmektedir. Sistem özelliği gereği eğitimler kayıt altına alınmakta ve personelimize tekrar izleme olanağı sunulmaktadır.

Cep Akademi

Mobil öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlar yardımıyla karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitim modelidir. İçeriğin PDA’ler, cep telefonları veya mp3 çalarlar vasıtasıyla sunulmasını hedefler. Böylece kullanıcılara, her an her yerde eğitim alma şansını sağlamasıyla birlikte çok faydalı olabilecek bir eğitim sunum modeli karşımıza çıkmıştır. TT Akademi, her seviyeden çalışanımıza uzmanlıklarını, yeteneklerini şirketimizin rekabet avantajına yönelik geliştirebilecekleri şekilde öğrenme ortamları sağlamaya devam etmektedir. Bu anlamda yenilikçi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek çalışanlarımıza cep telefonlarından her yerde istedikleri zamanda eğitim alabilme fırsatını sunulmaktadır.

Karma Eğitim

Eğitim programlarının tasarımı karma eğitim stratejisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Karma eğitim stratejisi ile yüz-yüze eğitimlerin; web-tabanlı eğitim, sanal-sınıf, mobil öğrenme gibi eğitim veriliş yöntemleri ile harmanlanarak daha etkili ve verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Yönetimi

Türk Telekom Akademi tarafından düzenlenen eğitimler, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programları tasarımı, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşan Eğitim Yönetimi süreçlerinden yola çıkılarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim İhtiyaç Analizi aşamasında, eğitim ihtiyacı şirket misyon, vizyon ve stratejileri; iş birimleri ve proje ihtiyaçları; temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinlikler bazında analiz edilmektedir. Eğitim programlarının tasarımında ise eğitim içerikleri eğitim ihtiyaç analizi verilerine dayanarak, hedef kitle profiline uygun bir şekilde şirkete özel olarak geliştirilmektedir. Eğitim Uygulama aşamasında eğitim bütçesi ve maliyet yönetimine dayalı olarak kaynakların belirlenmesi, eğitmen/firma seçimi, eğitim organizasyonu ve eğitim sonu işlemleri yürütülmektedir.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri bizler için birinci önceliklidir. Gelişime yönelik tüm çalışmalarınise Şirketimizin verimlilik hedefinin, yetenek yönetiminin ve stratejilere dönük hedef gerçekleştirmelerin hayata geçirilmesinde anahtar bir rolü olduğuna inanıyoruz.

Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın faydalanabileceği çeşitli eğitim ve gelişim programlarını Şirket içinde ve dışında etkin bir şekilde yönetiyoruz. Bunun önemli bir kısmını da üniversite iş birlikleri oluşturmaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de çalışanlarımızın yararlanabileceği yüksek lisans ve doktora programları için çeşitli iş birliği anlaşmaları hayata geçirilmiştir. Bu illerimiz dışında da yine anlaşmalı üniversitelerin uzaktan öğrenme yöntemi ile yürüttükleri e-MBA programlarını da çalışanlarımıza bir seçenek olarak sunmaktayız. Tüm bu programlarda okulların başvuru, sınav, kabul ve kayıt işlemlerini çalışanlarımız kendileri takip etmekte ve kayıt aşamasında da çalışanlarımız iş birliklerimiz doğrultusunda çeşitli indirim oranlarından yararlanabilmektedir.

2014-2015 akademik yılı için anlaşmalı üniversiteler şu şekildedir:

ÜNİVERSİTEİNDİRİMLİ PROGRAMLAR İÇİN BİLGİ VE İLGİLİ WEB SAYFASI
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİÇalışanlarımız; Üniversite bünyesinde açılan tüm lisansüstü programlarında %50 indirimden yararlanılabilmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi programlarında da indirim imkanı: http://bausem.bahcesehir.edu.tr/, Executive MBA için tıklayınız..
KOÇ ÜNİVERSİTESİÇalışanlarımız; İşletme Enstitüsü bünyesinde açılan lisansüstü programlarında %15 indirimden yararlanılabilmektedir.
www.ku.edu.tr
BİLKENT ÜNİVERSİTESİÇalışanlarımız; İşletme Fakültesi bünyesindeki MBA programında %25 indirimden yararlanılabilmektedir. Söz konusu programa başvuran çalışanlarımızdan yüksek başarılı olanlara Fakülte tarafından ilave indirimler yapılabilecektir. EMBA programı için ise 2014-2015 yılı indirim oranı %20 olarak belirlenmiştir.
www.bilkent.edu.tr
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİBilgi Üniversitesi bünyesinde açılan lisansüstü programlara %20 indirimli kayıt yaptırılabilecektir. Bilgi Eğitim bünyesinde açılan programlara %20 indirimli kayıt yaptırılabilecektir. 2014 - 2015 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları için tıklayınız!
www.bilgi-egitim.com/ - www.bilgi.edu.tr
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİÇalışanlarımız; İşletme Enstitüsü bünyesinde ücretli tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında %50 indirimden yararlanılabilmektedir.Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ücretli tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında %40 indirimden yararlanılabilmektedir.Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ücretli tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında %40 indirimden yararlanılabilmektedir.Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde ücretli sertifika programlarında ve dil programlarında %40 indirimden yararlanılabilmektedir.
www.sehir.edu.tr - ​http://ybm.sehir.edu.tr/Pages/
MALTEPE ÜNİVERSİTESİMaltepe Üniversitesi bünyesinde açılan tüm lisansüstü programlarda %20, uzaktan eğitim programlarda ise %10 indirimden yararlanılabilmektedir.
www.maltepe.edu.tr
OKAN ÜNİVERSİTESİÇalışanlarımız, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans programlarında %50, uzaktan eğitim programlarda ise %30 indirimden yararlanılabilmektedir.
www.sosyalbilimler.okan.edu.tr/ -www.okan.edu.tr
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİÇalışanlarımız, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde açılan yüksek lisans programlarında %40, doktora programlarında %20 ve Sürekli Eğitim Merkezi programlarında ise %15 indirimden yararlanılabilmektedir.
www.gelisim.edu.tr  -www.gelisim.edu.tr/lisansüstü

Türk Telekom Grubu yöneticilerine, şirket tesislerinde yabancı eğitmenlerle özel ders desteği sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Telekom Grubu çalışanlarının yabancı dil yetkinlik seviyesi Cambridge Üniversitesi’nden temin edilen online İş İngilizcesi sınavı (BULATS) ile belgelendirilmekte ve sınav; terfi, işe alım, eğitim vb birçok süreçte kullanılmaktadır.

Gönüllü olarak eğitmenlik talebinde bulunan çalışanlar arasından, belirlenmiş olan seçim kriterlerini karşılayarak, İç Eğitmen Seçim ve Gelişim Sürecine dahil edilip, TT Akademi iç eğitmeni olmaya hak kazanılmasıyla eğitmenler yalnızca eğitim ve gelişim programlarının sınıf ortamında aktarılmasında değil, aynı zamanda şirkete özel olarak tasarımlanan eğitim ve gelişim programlarının ve öğrenme araçlarının geliştirilmesinde de aktif olarak rol oynamaktadırlar.